یادداشتی از حبیب مقیمی:

نقد، همیشه قند است

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۹
Share/Save/Bookmark
 
نقد، همیشه قند است
 

صحبت نو : حبیب مقیمی / نقد پذیر بودن امروز به یک برند برای افراد تبدیل شده تا سرلیست شناسنامه  خود را با این عنوان  درخشان کنند:من آدم نقد پذیری هستم.پس احتمالا  همه بر این موضوع اجماع دارند که نقد چیز خوبی است. البته از این نظر آستانه های تحمل افراد نیز موضوعیت پیدا می کند واینکه حتی در چه دوره ای نقد صورت گیرد هم مهم است.از این منظر تمام کسانی که مثلا به شیوه مدیریت جامعه از سوی رییس جمهور کنونی انتقاد دارند  جزو منتقدان محسوب می شوند و حقوقشان محفوظ است.مسیله اینجاست که در چارچوب اصول نقد زمانی قاعده بازی رعایت می شود که این افراد نیز نقد دیگران را درباره مدیریت مورد علاقه خود بپذیرند و تحمل دست کم شنیدن داشته باشند.یعنی نقد در هر زمانی نقد بماند .گاهی حرف ها و نقدها یکی است امانقاد در دوره ای اصلاحگر و دلسوز شمرده شود و در دوره ای دیگرمخرب و طغیانگر  . این دوگانگی ها  جامعه را به سمت سردرگمی پیش خواهد برد.مثلا گاهی می شود  دردوره ای درباره گرانی در جامعه سخن ها گفت و اعتراض ها کرد و نامت بشود اخلالگر و در دوره بعد بازهم با همان انتقاد اینبار نامت بشود دلسوز و سینه سوخته مردم.این شیوه پسندیده ای نیست و با هیچ متر و معیاری نمی خواند.اوضاع جامعه ما به سمتی پیش میرود که اگر همه همسو بی آنکه خط و جناحی وسط بیاید درمواجهه با بی عدالتی و فساد های به و یژه اقتصادی موضع درست و قاطع نگیرند دیری نمی پاید که عرصه مملکت  از خیرخواهی و خیرخواهان خالی می شود و تمیز درست از غلط دشوار.  به ویژه در این زمانه که هجوم موضوعات خواسته و ناخواسته به مدد فضای مجازی ذهن همه را درگیر کرده و رخ دادها به سرعت نور در حال انتشار است؛حواسمان باشد مردم توی این کلاف سردر گم برجام و جاسوسی و فسادهای کلان اقتصادی و این روز ها هم مسیله ای  به نام کوروش و سپنتا نیکنام کم نیاورند.
 
 

 
کد مطلب: 5228