یادداشتی از کرامت ا...بلوچی:

لزوم توجه مردم ومسولین به پیام نوروزی مقام معظم رهبری.....

 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۹
Share/Save/Bookmark
 
لزوم توجه مردم ومسولین به پیام نوروزی مقام معظم رهبری.....
 

صحبت نو : کرامت اله بلوچی /همه ساله در آغاز سال تقویمی یا بعبارتی سال کاری جدید در برخی کشورهای جهان، عرف دیرینه است که معمولاً مقامات عالی رتبه آنها در پیام‌هایي ،ضمن آرزوی موفقیت برای مردم کشورشان، اهدافي را منطبق بر قوانین و مقررات و مشخصات جامعه (كشور)خود ترسیم نموده،مسئولین و مدیران اجرایی .....را ملزم به انجام و مردم  را نیز توصیه به رعایت آنها می نمایند.

اين برنامه‌ها تقریباً تا سالی دیگر و بر اساس برنامه‌ریزی‌های لازم اجرایی می گردد.
 در کشور ما نیز روال بر همین قاعده استوار بوده و همه ساله در آغاز سال جدید
( يكم فروردینماه) كه اغاز فصلي جديد در طبيعت سرزميني كشور(بهار)و تعیین اهدافي برای سال پیش روست ....مقام معظم رهبری در قالب پیام نوروزی خود مطالبی مهم واساسی را جهت توجه و دقت نظر مسئولین در بخش‌های مختلف کشور(و در حوزه‌های قانونگذاری ،اجرا، و نظارت بر حسن اجرای قانون) ایراد و بر اجرای صحیح آنها تاکید می نمایند.

 پرواضح است که رهبری نظام بعنوان عالی ترین مقام رسمي کشور طبق قانون اساسی اختیاراتي داشته و دارند که بر تمامی موضوعات کشوری و لشکری و همچنین بر کارکرد قوای سه گانه نظارت نمایند.


 از جمله قوه مقننه( تصویب قوانین) ،قوه مجریه (اجرای قوانین)و قوه قضاییه (نظارت بر حسن اجرای قوانین )
البته افزون بر مقوله نظارت ،ارشاد و ارائه طریق ایشان نیز بعنوان مطلع(ازوضعیت کشور)
می‌تواند راهگشاي مسیر و بسترساز مناسبی جهت مدیران در مسیر اجرای امور باشد !!

هرچند ایشان بسیاری از اختیارات و حقوق قانونی خود را به مدیران ذیصلاح در بخش‌های مختلف تفويض و واگذار نموده و تنها خط سیر،چهارچوب کلی موضوعات و سیاست‌گذاری‌های کلان و چشم انداز و  اهداف پیش رو تعيين و ابلاغ می نمایند.


که مهمترین آنها در پیام‌های نوروزی ایشان ديده  می‌شود ومعمولا برای یک سال این مسیر طراحی می گردد.

اما پیام نوروزی امسال كه علاوه بر پیام های سالهای قبل از نکات برجسته و قابل توجهی برخوردار بودکه نشان از اهمیت موضوع در مجموعه ی دیدگاههای ایشان می نماید. و البته كه به همين مقدار نيز بيش از قبل مورد توجه سران قوا و .....قرار خواهد گرفت !!!


تكرار موضوع سال قبل در پیام نوروزی !!
و لزوم توجه هر چه بیشتر مسئولین به وضع اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم، نشان دهنده عمق نارضایتی و نگرانی ایشان از مشکلات معیشتی ملت می‌باشد.موضوعی که بیش از همه در سال های متمادی موجب نگرانی آحاد مردم گردیده است،
بن بست اقتصادی موجود و ضرورت توجه بیش از پیش به آن كه در اصل می‌توان به عنوان پایه و اساس بسیاری از مشکلات اجتماعی کشور بدان اشاره نمود.موردی که فی‌نفسه می‌تواند در نارضایتی بیشتر مردم و نگراني خاطر آنان موثر باشد
زیرا آنرا به عنوان پیش زمینه بسیاری از بزهکاری و
نابساماني های اجتماعی و تاثیر گذاربرحوزه‌های مختلف جامعه می‌دانند!
 
موضوع معیشت مردم!!!

نکته برجسته ای که امسال در سخنان رهبری به وضوح بچشم مي امد.

كه اين مُيسرومحقق نخواهد شد مگر از راه افزایش درآمدسرانه
، بهبود رفاه نسبی جامعه از طریق افزایش سطح تولیدات داخلی/ افزایش صادرات /اشتغال پایدار و.....

و در نهایت اين آرامش خاطر عمومی مردم، زیربنای تأمين امنیت ملي کشور خواهد بود!!!

زیرا تولید ملی که نتیجه آن یعنی افزایش اشتغال و خروجی آن یعنی افزایش درآمد عمومی ،بالا رفتن قدرت خرید مردم، راه افتادن کارخانه ها و کارگاه ها، و خروج از رکود و بحران موجود.....مهمترين مؤلفه منافع ملي وامنيت پايدار كشورمیگردد.

و سايرراهکارهاوسیاستگذاری
های مربوطه که کارشناسان  اقتصادی بایددیگرمولفه های اساسی آن را تبیین نمایند.

با توجه به اینکه مقام معظم رهبری از تلاش‌های دولت در چهار سال گذشته در موارد مختلف تقدیر نمودند اما توصیه ایشان بر موضوع اقتصاد و به ویژه معيشت مردم در ۲ سال پی‌درپی (در پيام نوروزي)و تاكيدات مكررشان ،نشان دهنده اهمیت و حساسیت موضوع و از طرفی عدم رضایت کامل از رفع مشکلات اقتصادی در کشور است.
 
زیرا عليرغم تلاش های زیاد دولت یازدهم در جهت ثبات نسبی اقتصادی و فضای روانی حاکم بر آن كه به منظور بهبود شاخص های اقتصادی در چهار سال گذشته متمرکز شده و بسیاری از زیرساخت ها را به سمت عقلاني  نمودن (كارشناسي)اقتصاد هدایت نموده است و تا حدودی وضعیت به سمت موفقیت و بهبودي اوضاع و ثبات شاخص ها در حرکتند،
 امّا با همه ي این موارد تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است !
که اين مطلب موجبات نگرانی و حساسیت رهبری را فراهم نموده است.
 موضوعی که هم دولت و هم ملت به عنوان مخاطبین ایشان لازم است مورد تأکید و توجه کامل قرار دهند .
یک -دولت جهت اجرای نظرات ایشان
دو-ملت جهت رعایت و به کارگیری آن

نکته پایانی اينكه: هر چند اساس بيانات مقام معظم رهبری جهت اجراء بر عهده قوای3گانه بویژه قوه


مجریه
(بعنوان متولي دستگاه اجرایی کشور)و تیم اقتصادی دولت می
باشد ،امّا با توجه به معیارهایی که دولتمردان جهت انجام و اجرای منویات رهبری تبيين و در قالب دستورالعمل هاي عملياتي در اختیارزیرمجموعه های خوددراستانهاوشهرستانها
قرارخواهند داد.لازم است مسئولین محلی نیز نقطه ی عطف کار خود را معطوف به اين پیام نموده تادرمجموع گامهای بلندی جهت رهائي از مشکلات فعلی (ركود)و پیش رفتن به سوی موفقیت
(افزايش توليدات ملي.)
برداشته و تلاش مجدانه معمول نمایند.

که دراینخصوص مردم نيز موظفند بارعایت نکات تبيين شده در سخنان ایشان و به کار گرفتن آن در زندگی روزانه خودقدمهایی موثرجهت همکاری و مساعدت بیشتر برداشته و بسترموفقیت را با همراهی دولت در تك تك مناطق کشور هموار سازند.
تادرسالجاری شاهدرونق بیشتر
کشور(وبهبودی نسبی درتامین معیشت مردم ورفع نگرانی ودغدغه ی خاطرآنان)باشیم

         (والعاقبة للمتقين)
كرامت الله بلوچي فروردينماه/ ٩٦
کد مطلب: 4683