سروده ای از حسین مهندس

ولقد کرّمنا بنی آدم

 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۷
Share/Save/Bookmark
 
 
 

 
کانال یک جناب کارشناس                                           متخصص دلیر با احساس
کانال دو قشنگ چیده شده                                         آخرین  آی کیوی دیده شده
کانال سه جناب کار بلد                                                شاه بیت گزینه های نود
کانال  سه چار پنج هزار                                               تریبون های حرف مفت ،شعار
تریبون های غرق استدلال                                          دکتری صعود سمت محال
کار پرداز ممدلی قربون                                                دکتر اقتصاد از لیسبون
دکتر اقتصاد بی سر وته                                              کاشف سایه های مرد شبح
دکتر اقتصاد هردمبیل                                                  کارگردان زور،باج سبیل
اقتصاد بدون حساب وکتاب                                         باز گشتن به عهد اسطرلاب
باز گشتن به کرسی نمدی                                          یک عقبگرد ساده وابدی
وحشت از انقلاب نارنجی                                            هیجانات مغز اسفنجی  
سانسور هر چه دوستش داری                                   موسیقی ، عاشقی ، هواداری
مجری لوس عقل کل جهان                                         کت وشلوار مارکهای فلان
پاچه خواری برای لقمه ی نان                                     دست بوسی به شیوه ی مگسان
********
پول نفتی که بار ها گم شد                                           گفته بودند خرج مردم شد
آن طرف یک نفر دکل دزدید                                            نفت را از در بغل دزدید    
آن طرف وام های دانه درشت                                       این طرف گشنگی یکی را کشت
راه پنهان مردم آزاری                                                     رانت خواری بنام دینداری
آن طرف مشکل شنیداری                                              این طرف ازدهام بیزاری
 
********
مردمانی که جنگ را دیدند                                              های و هوی تفنگ را دیدند
مردمی که غریب می میرند                                            عاشق اند ونجیب می میرند
مردمانی که نان شان سنگ است                                  پاسخ الامانشان سنگ است
مردمانی که حالشان خوش نیست                                سالیانیست فالشان خوش نیست
شاهد ماجرا نخواهد شد                                                مرغ عیش وعزا نخواهد شد
 
 
**********
 
با غم نان بزرگ شدیم که هیچ ؟                                      سهم دندان گرگ شدیم که هیچ؟
مفت مفتی حرام شدیم که هیچ؟                                     گول خوردیم خام شدیم که هیچ؟
گفته بودند ...................                                                  ......................................
گفته بودند زیر خط قلم                                                     کرّم الله یا بنی آدم
ماهم از آدمیم دور از جان                                                 سرور  عالمیم  دور از جان
 
نکبت وفقر وقس علی هذا
 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب: 5601