یادداشتی از حبیب مقیمی

ارزش کالای ایرانی در گروارزشمندی هر ایرانی

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۴
Share/Save/Bookmark
 
 
بر کسی پوشیده نیست  حمایت از کالای تولیدی داخلی ،یکی از رموز بالندگی یک کشور خواهد بود.آنچه امروز به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری  بیان گردیده ،راهبرد ی است که برنامه درست سامان یافتن اقتصاد و اشتغال قلمداد می شود.اما چگونه می توان این مهم را از شعارهای متدوال  به واقعیت های عملی نزدیک کرد  و آن را به یک باور ملی مبدل ساخت.ما بر این باوریم که پیش از آنکه ساخت ایرانی مورد توجه قرار گیرد بایستی سازنده ایرانی جایگاه محترمی به دست آورد و بدون تحقق یافتن این مهم هرگز گمان ارزش یافتن کالای ایرانی به یقین مبدل نخواهد شد.البته مسیر این تبدیل از تغییر باورها می گذرد وباورها را بایستی مدیران جامعه بسازند.هیچ ملتی نمی تواند گمان کند که بدون توجه به هویت وارزش انسانی چه از سوی خود مردم و چه ازسوی مسولان به برند شدن کالایش بیاندیشد.باید بدانیم هرچقدر ایرانی بودن خود را در پستو پنهان کنیم ،همانقدر کالای ایرانی را از ارج انداخته ایم.پس اگر پسوند ایرانی را در کنار کالاها می گذاریم و بر آنیم که نه  تنها ایرانیان  که جهانیان از آن استقبال کنند باید انسان واقعی ایرانی را به جهانیان بشناسانیم.آنچه بزرگانی چون فردوسی با خون دل بر سر به بار نشاندن آن عمر نهادند تا اگر تصویری از ایرانی در اثر بی نظیر خود یعنی شاهنامه خلق می کند ،تصویری از یک انسان شریف و با ریشه باشد.اگر برای هر ایرانی شخصیتی در خور و واقعی قایل نشویم وبزرگشان نبپنداریم و به حقوق برحقشان رسیدگی نکنیم  هرگز کالای ایرانی بزرگ نخواهد شد . باور کنیم که آنگاه که به مردم کشور شخصیت داده شود کالای بی کیفیت نیز از بازار رخت بر می بندد و کالای ایرانی در خور شخصیت ایرانی تولید خواهد شد.
کد مطلب: 5600