بلاتکلیفی یک خیابان در شهر لار؛ هنگامی به نظر کارشناسان توجه نمی شود

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱
Share/Save/Bookmark
 
بلاتکلیفی یک خیابان در شهر لار؛ هنگامی به نظر کارشناسان توجه نمی شود
 
صحبت نو : یکی از خیابان‌های کلیدی شهر لار خیابان معلم هست که مدتی هست گرفتار تقابل نگاه انسان‌محوری و خودرومحوری در توسعه شهری شده هست.
بررسی ترافیک خیابان معلم شهر لار 
جامعه شهرسازی لار اعتقاد دارند که در شهرها هر چه راه برای خودروها باز گردد، خودروها زیادتر می‌شوند. عریض کردن خیابان مشکل ترافیک خیابان معلم را حل نمی‌کند.

نامه شهرسازان لارستانی در مورد خیابان معلم شهر لار 
«
«
این کارشناس شهرسازی معتقد هست به سبب بافت شطرنجی شهرجدید لار خیابان‌های موازی وجود دارد که برای حل مشکل ترافیک کمک‌کننده هست و می‌توان بدون تعریض خیابان معلم قسمتی از بار ترافیکی را به خیابان‌های موازی جابه جا کرد.
..
گرمای لار عاملی برای عدم پیاده‌راه سازی است؟
دلیل دیگری که بعضی از اعضای شورای شهر لار برای مخالفت با مبدل پیاده‌رو به پیاده‌راه مطرح می‌کنند، بحث‌های اقلیمی مرتبط به شهر لار هست که امکان پیاده‌روی و استفاده هر روز از این مکان را می‌گیرد.
وجود پارک شهر در نزدیکی این خیابان سبب دیگری هست که از سوی اعضای شورای شهر برای رد نظریه پیاده‌راه سازی مطرح می‌شود.
آ به گفته وی در کشور هایی که اقلیم همانند شهر لار دارند، پیاده‌راه‌ها ساخته و استفاده می‌شود.


 
شهرسازان دغدغه دارند نه منفعت شخصی 
آ
بلاتکلیفی خیابان معلم شهر لار علی رغم اینکه در ۵۰ سال گذشته دگرگونیی در آن به وجود نیامده، این روزها بحث داغ شهرسازی در شهر تاریخی و فرهنگی لار هست.
کد مطلب: 5402