۱

انتظارات حامیان و محدودیت های رییس دولت در چینش کابینه 12

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۸
Share/Save/Bookmark
 
یادداشتی از کرامت ا...بلوچی
انتظارات حامیان و محدودیت های رییس دولت در چینش کابینه 12
 

صحبت نو :  کرامت ا...بلوچی /کابینه دوازدهم و توقعات از رئیس آن لحظه به لحظه که به انتهای بسته شدن ترکیب کابینه دوازدهم می‌گذارد..
بوضوح انتظارات و توقعات عمومی که نه ...!
بلکه خصوصی نیز از رئیس دولت آن محرز و مسلم می شود.
هرچند در مطلب قبلی نیز نگارنده بطور مختصر به این موضوع اشاراتی داشت اما دراین مجال قصدبراینست که اختصاصا به تبیین آن پرداخته شود...
 اگرچه این موضوع،مورد جدیدی نبوده ودر تاریخ و سابقه‌ ی دولت‌های قبلی و چینش کابینه های آنهانیز وجودداشته است..
و رسم و روال بر این بوده که بلافاصله پس از روز پیروزی رئیس‌جمهور منتخب مشاوره‌ها ! مکاتبات و انواع لابی ها در خصوص ورود افراد  خاص به کابینه انجام میشده است...
(تا جاییکه بسیاری معتقدند خیلی از این درخواست ها اساساً ازشروع ثبت نام داوطلبان آغازمی گردیده بنحوی که برخی از افراد و گروهها همکاری و همراهی خود وحمایت از کاندیداهای خاص رامشروط به بکارگیری افراد مورد نظر شان در کابینه مینموده اند و این همان مقوله ایست که با عنوان وام دار بودن رییس جمهور به افراد و گروه های ویژه نام برده می شود.)

امانکته ی قابل تامل اینکه !
اینموضوع نیز
(بسان دیگرفشار های وارده بردولت تدبیرو امید...!)
دراین دوره از حساسیت بیشتری برخوردار بوده است.

بخصوص که فضای ایجاد شده ی مجازی نیز برای دامن زدن و شدت بخشی کمی و کیفی ! مزید بر علت گردیده است. همانگونه که شاهدیم طی روزهای گذشته این موضوع ازتوقع وانتظار شروع و بدرخواست و... مبدل ودرمواردی حتی به انتشار لیستهای جعلی مورد دلخواه تداوم یافته است...
هرچندبرخی ازاین انتظارات نیزفی نفسه،غیرمنطقی و دورازقاعده نیزنمیباشد...

از حوزه زنان....!
تا بکارگیری جوانان
(خداحافظی پدربزرگان ! ازکابینه)
وانتظارات اقلیت‌های مذهبی و دینی تادرخواستهای گروه ‌ها و شخصیت‌های سیاسی و طیف‌های اجتماعی که هر کدام خود ! را مهم‌ترین عامل پیروزی رئیس‌جمهور می
‌دانند.
همه در تلاشند تامجددا زحمات خود والبته همزمان انتظارات شان پس از پیروزی را به سمع دولت و دولتیان و بویژه بگوش رئیس‌جمهور محترم برسانند.که البته به موازات هریک از آنها نیز نقدهای منصفانه و عالمانه و همچنین غرض ورزی ها و کینه توزی های دشمنانه نیز شروع گردیده است از جمله در حوزه بانوان که علی رغم شایستگی های موجود در بین این جمعیت کثیر
جمعی::
الرجال قوامون علی النسا.. را دلیل کافی برای رد بکارگیری زنان در مناصب اجرایی دانسته ....!
تاآنانیکه لطافت روحی و ظرافت فکری وذهنی بانوان را مانعی جهت انتصاب شان در سمت های کلان مدیریتی نام برده اند
ودیگرانی که ضعفجسمانی آنانرا از جمله دلایل منفی برای درخواست این قشر عظیم جمعیتی  جهت مدیریت های ارشد کشوری ‌دانسته اند.
ودرحوزه ی جوانان که هنوز
جوانی ونشاط ازیکسو و تجربه وسوابق ازسوی دیگر درتقابل یکدیگرند....!

و در حوزه اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز که همه آنها به ویژه اهل سنت که با جمعیتی بالغ بر ۱۵ میلیون  (و حداقل6/5) میلیون رای دهنده حداکثر همراهی و هم دلی خود را کما فی السابق با نظام(عموما)و با دولت تدبیر و امید(خصوصا) و بویژه در حمایت از شخص جناب دکتر روحانی معمول نموده و در فضایی شاد و پرنشاط به پای صندوق های رای حاضر و برگ زرینی را در بعد امنیت ملی کشور همچون گذشته(بخصوص در مقابل شانتاژهای فعلی کشورهای منطقه) رقم زدند.
واینک چشم انتظار برخورد متقابل دولت مورددرخواست و حمایتشان جهت بکارگیری شخصیت های قابل ولایق اهل سنت در کابینه می باشند...
و پس از آن نیز گروه‌ها و طیف‌های سیاسی قدیم و جدید(باشناسنامه و بدون شناسنامه ! ) که هر یک چه در قالب گروه‌های خودجوش مردمی و چه در قالب گروه ‌های مدون  و متمرکز که با تشکیل جلسات مختلف و ، منظم ومتعدد وبا بکارگیری سخنرانان نویسندگان تحلیل‌گرانسیاسی اجتماعی وبا همراهی وقفه ناپذیر رسانه های موجود خود ! در پیروزی دولت تدبیر و امید نقش موثر ایفا نموده اند که آنان نیزدر انتظاربکار گیری نیروها و اعضای احزاب و گروه های خود در بدنه اجرایی دولتند ! و مازاد بر این موارد نیز شخصیت‌ها و افراد خاص !  که با حمایت های معنوی و بخصوص مالی ! خود در ایام تبلیغات انتخاباتی و هزینه‌کرد وقت و اعتبار و سرمایه خود حداکثر تلاش را جهت پیروزی این دولت مبذول نموده اند و اینک بدنبال برداشت کاشته خودمیباشند...!
که البته این آخرین مورد از چندین دوره قبل در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز (خوشبختانه یا متاسفانه ! ) بعنوان اهرمی کارکردی و کاربردی در کشورمان
( حتی تا شهرستانها)  معمول و مرسوم گردیده است.
.. علی ایحال بطور اجمال به تعدادی از مصادیق حامیان ! دولت که همچنان (منتظرنددولت جدید برآمده ازانتظارات شان باشد ! )
معتقدند پس از پیروزی آنان را نادیده نگرفته و ازطیف و جناح و افراد مورد علاقه آنها در کابینه استفاده نمایند نام برده وهمانگونه که گفته شد علیرغم سزاواری واینکه حق شان نسبت به دیگران

در چینش کابینه بیشتر و بنوعی از سایرین اولی ترند اما می‌توان برخی ازآنها را نیز موردنقدقرارداد.

لیکن قبل ازذکرآنهالازم است بسختی و دشواری کار رئیس جمهور محترم در این مقطع زمانی ! اشاره نمود که چگونه رفتار !  وبه چه نحوی انتخاب وچیدمان کابینه نماید ؟ تا انتظارات تمامی گروه‌ها افراد و شخصیت ها  برآورده  وسلیقه شان لحاظ  گردد...؟
 آنهم با توجه به اینکه عامه ی مردم ایران از رئیسجمهور منتخب خوددرخواست انتخاب کابینه ای لایق ازهرنظر و توانمند(پرتلاش،پاکدست خوش سابقه غیرمتظاهر ! و متخصص) داشته و دارند موردی که بدون تعصب در کابینه یازدهم بطورکامل اجرانشده ! و شهروندان ایرانی بوعده های جناب دکتر روحانی برای تغییرات اساسی آن دردولت دوازدهم ازماهها پیش دلخوش نموده اند....!!! که متاسفانه تا این ساعت(وانتخاب حدود ۷۰ درصد از کابینه جدید نیز) تغییرات چندان اساسی درآن مشاهده نمیشود....!
اما چه بایدکرد...؟؟
برخی درخواستهامنطقی و متعارف...!
وبرخی انتظارات وتوقعات نیزنابجاوغیرمنطقی....!!
وازسویی معذوریتها والبته محدودیتهای ! جدی رییس جمهور محترم دراین زمینه..

 بنابراین اینجاست که برای استمراراین حرکت عقلانی مبتنی برخردوتعقل جمعی همه حامیان و همراهان این دولت باید بدانند که راهی را با هم شروع نموده اند
بر پایه تفکری بر مبنای اعتدال،عقلانیت وتدبیرو امید برای داشتن ایرانی با سلامت و صلابت و پنجره ای که گشوده اند بوسعت بزرگی و پاکی دلهای تک تک ایرانیان رو به جهان بمنظور نشان دادن فرهنگ ایرانی اسلامی که دستیابی به این مهم بر همه خواستهای شخصی،گروهی و جناحی ارجحیت داشته و البته که محقق نیزنخواهد گردید !  مگر با گماردن کارگزارانی متفکر و لایق از هر حیث ! که بدین لحاظ امروز
ضرورت داردبرای موفقیت این اندیشه والا وتثبیت و استمرار این مسیر ایجاد شده حتی الامکان از انتظارات خود چشم پوشی و همجون گذشته رئیس‌جمهور را دراینمقطع زمانی حساس برای برگزیدن شایسته ترین مدیران در جهت داشتن کابینه‌ ای مقتدر حمایت نمایند
چرا که قوه محرکه ی کشور و عامل پیشبرد اهداف عالیه نظام در بعد خارجی و داخلی علیرغم وجود قوای دیگر ! قوه مجریه کشور میباشد که مسئول اجرای مصوبات قانونی سایر قوا بوده و در حقیقت چنانچه قوه مجریه کشور از حداکثر توانمندی جهت اجرای مطلوب امور برخوردار باشد سایر قوا و عموم دستگاه‌های کشور
(قانونگذاری،نظارت و...)
دربخش‌های مختلف نیز ناچار به همراهی با این موتور محرکه(ونشانگر سلامت سیستم مدیریتی)کشوربوده و بلعکس چنانچه دستگاه اجرایی درضعف رخوت وسستی ! بسربرد نیزبدون شک سایر دستگاهها و قوای کشور بی‌تأثیر از این ضعف کارکردی نبوده و درنهایت روز به روز بر مشکلاتکشور افزوده خواهد شد.
بنابر این از عموم همراهان حامیان و مساعدت کنندگان این دولت انتظار است در صورتی که همچنان بر عهد و میثاق خود با تفکر تدبیر و اندیشه امید پایبند می‌باشند رئیس جمهور محترم را در انتخاب و چینش کابینه مورد نظر آزاد گذاشته تا بهترین‌ها راروانه دستگاه اجرایی نماید.

نکته آخر اینکه:: آقای رئیس جمهور نیز برای تداوم مسیر باز شده ی عقلانیت و استمرارتدبیروامیدلازم است حداکثر ملاحظات خود رابکار گرفته تاچنانچه امکان انتخاب افراد(ازگروههای نام برده رابطورصددرصدی)ندارند
حداقل توانمندترین شخصیت ‌ها(متخصص ومجرب) را به مجلس معرفی تا لااقل کمترین توقع عمومی جامعه (که رفع مشکلات کشور است)
به مرحله تحقق نزدیک گردد.

 
کد مطلب: 5013
 


 
لارستانی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۵-۲۳ ۰۸:۰۶:۲۹
متاسفانه ا در ایران. همیشه. شهارهای. انتخاباتی. وعملکرد. دولت. بعد از ان. با هم. تناسب. وتقارن. ندارد. وعلت. انهم. نبود. حزب قوی. وبا. برنامه. است ومسولین. بعدا از انتخابات. خود. رای. وخود. سر. میشوند. وبه. قولهای. خود. وفا. دار نبستند (3093)