شعر لاری در حال و هوای رمضان لار سروده حسین مهندس

خوش نماز و روزَه طاعاتُت قبول

 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۸
Share/Save/Bookmark
 
حسین مهندس خرداد95
خوش نماز و روزَه طاعاتُت قبول
 

صحبت نو :

خوش نماز و روزَه طاعاتُت قبول

----------------------------------

ظُر که از خَت اَرُوسِ گُشنَشِ 
حاجیَه خانم نَنَش اَپَی تَشِ
 
روزِیا حالُش خَرابِ چی مَگو
خُوِیاش سیخِ کَبابِ چی مَگو
 
روزِیا که آلی شَ اَوال نی
هیچ سالی اَم چُونِ امسال نی
 
از پَسین چشم انتظارِ آسمون
 یَک چُرُک اُرما وَسِ وقتِ اَذون
 
نُنِ مَوَ، خُلفَ، تُربو و تَرَه
شربتِ طارونَه یِ یَخ، سَنگَرَه
 
نی نَنی، بالُتُوَه با شُلشُلو
لیتَکِ َدسِ نَنَی عَبدُلو
 
یَک گُلِ یَغدَر وَسِ بعدِ نماز
چُندُکُوی ب تر تیلیتِ اند و پیاز
 
 
اَی نَنَش چایی بِیا کَستَر بُبو
اَی نَنَش کازو اُنِس یَغدَر بُبو
 
حَلوایِ مِقراضی پُرِ مغز و چرب
نِصفِ بُشقاب اُشخَ دُوش بی زور وُ ضَرب
 
تِرسِ زورِ تشنگی ظُرِ صَبا
هَی شَگُت شَربتِ بخو ارچی تشا

 هی اچو میراندا و رانی شخ
ماالشعیر و پپسی و شانی شخ

بعدِ افطار اَشکَمُش مثلِ خُمَ
نافِ مثلِ نَلبِکی زیرِ جَمَ
 
نَنَش اُژگُت که اَدَر خَیلی مَخُو
نِه کباب، کَلَه پاچهَ چی مَخُو

مارمضو مرغ شاورما مخو
ساندویچ همبر و پیتزا مخو
 
نَنَش اُژگُت مرغِ یَخنی مَ تَشِ
ساعتِ سه گُشنَه واگَردِش خَشه
 
اَ دَمِ دَر شَ نَنَش اُش دا جَواب
اُمگُتِش که ناخُورِم، اُمگُت که خواب
 
ساعتِ دَه یازَه پن شِش تا رِگاگ
ساعتِ یَک ساندویچِ هات داگ
 
ساعتِ دو وقتِ قِلیونِ دو سیب
با پُسِ کَبل اَصغر مُلا حبیب
 
یَک کَساتِ کَلَه وُ مَغز وُ زَبو
اَشکَمَه با پاچه وُ هَف هَشتا نو
 
با کبابِ کِنجَه وُ سیخِ جِگَر
سیر واگِشت واخونَه بی خَبَر
 
اَشکَم؟پاتیل؟حوض یا تَغار؟
بِرکَه دَن شیر یا گُودِ مَزار؟
 
خوش نماز و روزَه طاعاتُت قبول
 
 
اسامی به کاررفته اتفاقی بوده و مجازی است.
 
حسین مهندس
خرداد95
ماه رمضو
 
 
کد مطلب: 3474