این صحنه را در تاریخ ثبت کنید/ فیلم

 
تاریخ انتشار : جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۰
Share/Save/Bookmark
 
نفسش اگرچه تنگ است، چشمانش اگر چه دم به دقیقه خیس هستند، دستانش اگرچه یک کپسول را حمل می کنند ولی امید را می توان از کلامش و از استقامتش فهمید.
در همایش امروز سمن های سلامت دختری به روی استیج آمد، کپسول اکسیژن را روی زمین گذاشت و از همه خواست چند لحظه نفسشان را حبس کنند. دختر سفیدپوش اکسیژن را از بینی اش خارج کرد و از طرح تحول سلامت گفت،حرفهایش آنقدر صادقانه بود که اشک همه سالن درآمد،اشک محمد جواد ظریف هم...
این دختر به نمایندگی از همه بیماران حرفهایش را اینگونه به پایان برد:" آقای ظریف،آقای صالحی، آقای روحانی؛ مچکریم"این صحنه باید در تاریخ ثبت شود تا آیندگان در مورد امروز ایران قضاوت کنند.

دانلود
کد مطلب: 1594