۱

توقعات بیحد ازبرجام../ حاکی ازعدم فهم روابط بین الملل!!! /و بی اطلاعی ازقوانین جهانی!!

 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۸
Share/Save/Bookmark
 
کرامت ا...بلوچی/اردیبهشت ماه/96
توقعات بیحد ازبرجام../ حاکی ازعدم فهم روابط بین الملل!!! /و بی اطلاعی ازقوانین جهانی!!
 


در حالی که تاوعده ی موعود(روزرای گیری) وپایان یافتن تبلیغات و همایش عمومی انتخابات این آوردگاه ملی ساعات زیادی باقی نمانده است و تمامی داوطلبین ریاست جمهوری و هوادارانشان به هر شکل و صورت در صدد پیروزی خود بوده و در این راه از هیچ تلاشی!! فروگذار نمی‌کنند و متاسفانه در این هماوردی بداخلاقی ها نیز به اوج خود رسیده است تا جایی که هدف وسیله را توجیه می نماید!! و ظاهراً هیچ کسی نیز یارای آرام نمودن چنین جو احساسی را نداشته و ندارد موضوعات مختلفی از سوی طرفین این رقابت‌ها تاکنون مطرح گردیده است که مهمترین آنها موضوع برجام!! به عوان یک سند ملی و یک موافقتنامه بین المللی بیش از سایر موارد اختلافی فی ما بین داوطلبان ریاست جمهوری و حامیان شان مطرح تا جایی که برخی آن را برگ برنده!! و افتخار ملی کشور و جمعی نیز آن را نقطه تاریک!! و مبهم تعبیر نموده اند و پرداختن به آن نیز متاسفانه کاملا احساسی و غیر واقع ‌بینانه بوده! تا جایی که به جایگاه ریاست جمهوری نیز خدشه! وارد نموده اند نگارنده مطلب نه تنهابه عنوان حامی و هوادار!
 بلکه به عنوان یک کارشناس سیاسی اجتماعی و مطلع از روابط بین الملل لازم میداند اذعان‌نماید
اینگونه برجام(برنامه جامع اقدام مشترک) را فاقد ارزش و بی تأثیر در ثبات نسبی کشور دانستند دقیقاناشی از غرض ورزی! و ناعادلانه برخورد نمودن و یا بدون شک حاکی ازبی اطلاعی از قوانین و مقررات بین المللی! و عدم فهم صحیح از روابط بین الملل و مناسبات فیمابین کشورهای جهان است که ذیلا به مبنا و چگونگی آن اشاره می گردد همانگونه که متخصصین وآگاهان سیاسی اجتماعی مطلعند بعد از جنگ جهانی دوم که میلیون ها نفر انسان بی‌گناه در اقصا نقاط جهان به دلیل مطامع و قدرت طلبی های ارضی و اقتصادی دول قدرتمند به خاک و خون کشیده شدند از طرف کشور
های پیروز در این نزاع جهانی و برای تنبیه و تادیب جنگ‌طلبان و بامشارکت تمامی کشورهای جهان نهادی بین المللی به نام سازمان ملل متحد
( یونایتد نیشن) تاسیس و با محوریت دولت های پیروز در جنگ! پایه گذاری وشروع بکارنمود
هرچند پس از حدود یک قرن از گذشت آن هنوز نیز برخی از کشورهای جهان ایرادات شکلی و ماهوی برساختار و محتوای آن نهاد بین المللی دارند و همچنان آن را در سیطره و نفوذ قدرتهای بزرگ می دانند و می نامند! اما باید پذیرفت که در آن زمان(جنگ جهانی دوم) پایه ریزی چنین سازمانی در نهایت با نیت خیر،تامین صلح جهانی گسترش آزادی های مردمی در سراسر جهان و پذیرش قوانین و قواعد بین المللی در جهت رفع جنگ افروزی و از بین بردن زمینه‌های این بحران خانمانسوز انجام گردیده و عمومی کشورهای جهان نیز مصوبات آن را پذیرفته اند! شورای امنیت که یکی از مهمترین بخش‌های
(با اهمیت ویژه ی) این مجموعه بین المللی است برای رسیدگی به کشور هایی که اقداماتشان از نظر آن سازمان مغایر با صلح وامنیت جهانی و مخالفت با ایده های جمعی کشورها تعبیر می گردد به وجود آمده است! به خصوص فصل هفتم منشور ملل متحد که اقدامات سختگیرانه و بسیار شدید(فلج کننده)را به جای جنگ و روابط نظامی وبعنوان اهرم ی تاثیرگذارو باساز و کاری خاص جهت برخورد با چنین کشورهایی طراحی نموده ودر1دهه گذشته از این مقوله به منظور برخورد و رویارویی با موضوع هسته ای کشورمان که از دو دهه قبل به عنوان یکی از مشکلات لاینحل ایران با جامعه جهانی همچنان باقی مانده بود اجرایی و بر اساس آن پرونده ایران را به آن شورا ارائه نمودند  (به علت اختصار خودداری می گردد) و این در حالی است که چنانچه کشوری در جهت رفع ابهامات خود با جامعه بین الملل و رفع سوء تفاهمات موجود اقدام ننماید و بر اصلاح مناسبات خود با دنیا اهتمام نورزد دچار تحریم‌های فلج کننده آن هم در مهمترین حوزه‌های اقتصادی(صادرات واردات تولید موضوعات بانکی بیمه‌ای و خواهد گردید) که به عنوان نمونه در بحث فروش نفت که اصلی‌ترین منبع درآمد کشور محسوب می گرددبه کمتر از یک میلیون و در ادامه به ۲۵۰ هزار بشکه و در نهایت به برنامه نفت در برابر غذا !!! که بسیار نگران‌کننده خواهد بود منجر می گردید پرواضح است که تمام این اقدامات  فلج کننده که بزعم برخی از مدیران ما تحریم های ساده ای!!!و یا...!!! بیش نبودند دقیقاً مبتنی بر اقدامات پیشگیرانه از هر نوع جنگ افروزی توسط سازمان ملل متحد است که از آغاز تاسیس این نهاد بین المللی طراحی گردیده و در شکل های اولیه،ثانویه و به صورت های در هم تنیده و چند لایه به شکلی خارج از تصورات ما!!!طراحی گردیده است به طوری که به عنوان مثال کره شمالی بعد از حدود20سال که با نظام بین المللی و البته آمریکا و متحدین آن دارای مناقشات هسته ای است و بسیاری از تحریم‌های آن را در مقاطع مختلف بخشیده اند!
اما همچنان گرفتارودر برخی از تحریم‌ها باقی مانده است یا کشور عراق که نزدیک به/3دهه ازجنگ شان با آمریکا گذشته و امروز از متحدین اول آمریکا بشمار می رود همچنان گرفتار و درگیر بعضی از تحریم های به جا مانده از زمان جنگ آمریکا و عراق است!
و تلاش‌هایشان تاکنون نیز قادر به رفع همه تحریمها نگردیده و در کمال تعجب و پس از گذشت ۷۰ سال هنوز برخی از تحریم‌های آلمان این کشور قدرتمند اقتصادی جهان و از متحدان اصلی آمریکا و عضو ویژه اتحادیه اروپا که در جنگ جهانی دوم نقش داشته تاکنون باقی مانده و رفع کامل نگردیده است!!!! یا تحریم های کشورهای قدرتمندی همچون کشورهای قدرتمندی همچون روسیه!! و ده‌ها مورد مشابه این چنینی که نشانگر چند لایه بودن تحریم های جهانی سازمان ملل و ایالات متحده می باشد و از طرفی نشان دهنده ی وجود نظم و حساب در جهان پر از هیاهو و مشکلات امروزی!!!
در صورتی که بسیاری از مدیران ما از این مقوله علم و اطلاع چندانی نداشته و از احاطه ی علمی لازم در اینموردبرخوردار نمیباشند!
درصورتیکه اگرغیرازاین بود هیچگاه چنین توقعاتی از برجام برای ابطال فوری کلیه تحریم‌ها!!! ازآنان نمی رفت
همچنان که هنوز نیزاین گونه است که به علت عدم درک صحیح از قوانین بین المللی و نبود فهم دقیق ازروابط بین الملل و مناسبات جهانی در کشورها می باشد
 که امروزه و در آستانه انتخابات متاسفانه کاملاً احساسی !غیر عادلانه ،غیر عالمانه و البته به صورت یکطرفه و عامدانه بدان پرداخته و نسبت به آن نظر دهی و قضاوت مینمایند و به جای اینکه در کمال انصاف نسبت به این موضوع اساسی( که نشان از قدرت فوق العاده‌ای جمهوری اسلامی در عرصه منطقه ای و تحولات بین المللی دارد)قضاوت نمایند!
که قبل از برجام در چه وضعیتی بودیم و اینک در چه وضعیتی؟؟!!!
ویااگر برجام عملی نمیشد؟
ویانمایندگان وسفرای ما موفق ازآن خارج نمیشدند؟؟!
 اگنون با آن گونه تحریم ها اکنون در کجا قرار داشتیم به ویژه باخصومتهای جهانی و منطقه ای که علیه کشورمان وجود داشته و دارد و بخصوص بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و ریاست جمهوری ترامپ جنگ طلب بدون منطق خودخواه و بدور از ویژگیهای یک انسان آگاه ویک مدیرمدبر؟!!!!

کرامت ا...بلوچی/اردیبهشت ماه/96
کد مطلب: 4767
 


 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۲-۲۸ ۰۱:۰۱:۳۴
توقعات روخود دولنت برلی راضی نگه داشتن مردم و البته فریب مردم ایجاد کرد!!
شما توقع اضافی از دولت ...... دارید
کنی چشمتان را باز کنید و بی تعصب قلم بزنید.
یا حق
به امید پیروزی جناب رییسی (2874)